วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

Garena Thailand

Garena Thailand

Garena Thailand

Garena(การีนา) ผู้ให้บริการและพัฒนาเกมออนไลน์ แถลงร่วมมือกับภาครัฐ(การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เพื่อส่งเสริมและยกระดับกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย เป็นมาตรฐานกีฬาอาชีพให้เทียบเท่ากับนานาชาติ

นักกีฬาอีสปอร์ตไทย

นักกีฬาอีสปอร์ตไทย

แน่นอนว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันอย่างจิง นักกีฬาอีสปอร์ตไทยจะต้องมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับนานาชาติอย่างแน่นอน การลงนามในครั้งนี้ การีนาและภาครัฐลงนามบันทึกภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันคือการยกระดับมาตรฐานกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่นต่อไป เพื่อเป็นแรงผลักดันเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางของกีฬาอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้