วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10ของโลกที่เติมเกมมากที่สุด

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10ของโลกที่เติมเกมมากที่สุด

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10ของโลกที่เติมเกมมากที่สุด

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเมื่อ SensorTower ผู้เชี่ยวชาญด้านอุสาหกรรมเกมได้ออกมาเปิดเผยกราฟข้อมูลว่าประเทศไทยได้ติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่เติมเกมมากที่สุด ลำดับที่หนึ่งนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ยมีการจ่ายเงินเพื่อเติมเกมอยุ่ที่ 4,960บาท/คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าตกใจมากของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดเป็นเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมา 18% อันดับที่สองคือประเทศเกาหลีใต้เฉลี่ยจ่ายเงินเพื่อเติมเกมอยุ่ที่ 3,165 บาท/คน อันดับที่สามประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ย 2,997 บาท/คน และประเทศไทยนั้นอยุ่ในลำดับที่ 9 คิดเป็น 399บาท/คน จากผลการวิเคราะห์ได้พบว่ามีการจ่ายเงินเพื่มเติมเกมเพิ่มมากขึ้นถึง 33%