วันพุธ, 17 เมษายน 2567

เผด็จการตัดการกำจัดนักสังคมนิยามฉ้อฉลที่สันทัดจำเมือง

07 ก.พ. 2024
72

เผด็จการตัดการกำจัดนักสังคมนิยามฉ้อฉลที่สันทัดจำเมือง

เผด็จการตัดการกําจัดนักสังคมนิยามฉ้อฉลที่สันทัดจําเมือง

เมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ โดยรัฐบาลได้จับกุมและสังหารนักสังคมนิยมหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา นักสังคมนิยมเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย แต่ความจริงแล้วพวกเขาเพียงแต่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมาย

การกระทําของรัฐบาลนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของระบอบเผด็จการที่พยายามปิดปากเสียงโต้ตอบและความคิดเห็นที่แตกต่าง นักสังคมนิยมที่ถูกประหารชีวิตครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการกดขี่อย่างโหดร้ายที่ประชาชนต้องเผชิญในประเทศเผด็จการ

ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าระบอบเผด็จการมักจะกดขี่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะผู้ปกครองเกรงว่าจะสูญเสียอํานาจหากประชาชนตื่นตัวทางการเมือง การทําให้สังคมเงียบสนิทจึงเป็นเป้าหมายหลัก ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีรุนแรงเพียงใด นอกจากนี้ ระบอบเผด็จการยังมักใช้กลวิธีบิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาผู้คัดค้านว่าเป็นศัตรูของชาติ เพื่อสร้างข้ออ้างในการกําจัดฝ่ายตรงข้ามอย่างถูกกฎหมาย

กรณีล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายของการกดขี่ แม้ว่าสังคมโลกจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม ดังนั้น ประชาคมโลกจําเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลเผด็จการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนําพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง