วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

เทคนิคดึงสมรักษ์ในมวยไทย

16 ธ.ค. 2023
197

เทคนิคดึงสมรักษ์ในมวยไทย

เทคนิคดึงสมรักษ์ในมวยไทย

สมรักษ์เป็นท่าหลักที่สําคัญมากท่าหนึ่งในมวยไทย เป็นท่าที่นักมวยใช้เพื่อดึงคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้เพื่อจะได้รุกหรือต่อย ดังนั้นจึงเป็นท่าที่สําคัญมากที่นักมวยต้องฝึกฝนให้ชํานาญ

วิธีฝึกดึงสมรักษ์

1. จับมือเป็นสมรักษ์ โดยให้มือข้างหนึ่งอยู่เหนือมืออีกข้างหนึ่ง ฝ่ามือแนบชิดกัน

2. ก้าวเท้าข้างหน้าไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อเตรียมพลังในการดึง

3. ดึงแขนที่จับสมรักษ์กลับมาทางตัว โดยใช้แรงจากไหล่ ข้อศอก และข้อมือ

4. ฝึกดึงให้สมดุลทั้ง 2 ข้าง ไม่ดึงมากไปข้างใดข้างหนึ่ง

5. ฝึกจังหวะการดึงให้ต่อเนื่องและกระชับ

6. ฝึกควบคุมพลังในการดึง ดึงให้พอดี ไม่ต้องใช้แรงมากเกินไป

7. ฝึกการรักษาสมดุลขณะดึง ไม่ให้ตัวเอนไปข้างหน้าหรือข้างหลังจนเกินไป

8. ฝึกประสานการเคลื่อนไหวของเท้า ลําตัว แขน และมือให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เริ่มฝึกกับคู่ฝึก โดยให้คู่ฝึกยืนตรงแล้วจับสมรักษ์ จากนั้นฝึกดึงสลับกัน

10. ฝึกจริงโดยให้คู่ฝึกเคลื่อนไหวหลบหลีกด้วย เพื่อฝึกการจับและดึงให้แม่นยํามากขึ้น

การฝึกดึงสมรักษ์อย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้นักมวยสามารถใช้ท่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องฝึกประสานกับท่าอื่นๆ เช่น หมุนตัว ถอยหลัง หลบหลีก เพื่อให้สามารถนําท่าสมรักษ์ไปใช้จริงในการต่อสู้ได้อย่างชาญฉลาด สมรักษ์จึงเป็นท่าขั้นพื้นฐานที่สําคัญมากสําหรับนักมวยไทยทุกคน