วันพุธ, 17 เมษายน 2567

อุบัติเหตุเกิดขึ้น! รถไฟชนเครื่องหรือศูนย์ที่มีนักศึกษาชุดเดียว 5 คนเสียชีวิต

16 ก.พ. 2024
72

อุบัติเหตุเกิดขึ้น! รถไฟชนเครื่องหรือศูนย์ที่มีนักศึกษาชุดเดียว 5 คนเสียชีวิต

อุบัติเหตุรถไฟชนเครื่องส่งนักศึกษา 5 ชีวิตตก
เมื่อวานนี้เกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารขนาดเล็กที่กําลังข้ามทางรถไฟในจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้นักศึกษาที่อยู่บนรถจํานวน 5 คนเสียชีวิตทันที มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า รถโดยสารคันดังกล่าวกําลังขนส่งนักศึกษาจํานวน 15 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ ไปยังศูนย์ฝึกงานนอกสถานที่ โดยขณะข้ามทางรถไฟนั้นไฟกระพริบเตือน แต่ดูเหมือนคนขับรถจะไม่ได้สังเกตเห็น ทําให้รถไฟที่กําลังวิ่งด้วยความเร็วสูงชนรถโดยสารอย่างจัง

นายกอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นที่รับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า นักศึกษาที่เสียชีวิตทั้ง 5 คน เสียชีวิตทันที ส่วนที่เหลืออีก 10 คนได้รับบาดเจ็บ โดย 2 คนอาการสาหัสต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน

จากการตรวจสอบ พบว่า ทางรถไฟแห่งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นมาก่อน เนื่องจากมีปริมาณการจราจรหนาแน่น และมีสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง ทําให้มองเห็นรถไฟที่กําลังวิ่งเข้ามาได้ลําบาก ประกอบกับไฟกระพริบเตือนบริเวณข้ามทางรถไฟมีสภาพชํารุด ไม่สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

หลังเกิดเหตุ ทางการได้เร่งซ่อมแซมสัญญาณไฟเตือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจุดเสี่ยงต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ํารอยอีก นอกจากนี้ ยังมีการเร่งรัดให้มีสะพานข้ามทางรถไฟในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนสามารถข้ามฟากได้อย่างปลอดภัย

แม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะสร้างความเสียใจให้กับทุกฝ่าย แต่ก็นับเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้เห็นว่าจําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถไฟและถนนร่วมกัน