วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

“อสังหาริมทรัพย์” ไทยฟื้นตัว ยอดขายพุ่ง 30%

02 พ.ย. 2023
143

อสังหาริมทรัพย์ไทยฟื้นตัว ยอดขายพุ่ง 30%

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ระบุว่า ยอดขายบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในไตรมาส 2 ของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สาเหตุหลักที่ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัว คือ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทําให้ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมกลับมาเปิดดําเนินการ ประชาชนมีรายได้และกําลังซื้อมากขึ้น จึงกล้าตัดสินใจซื้อบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี ทําให้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ในระดับต่ํา จูงใจให้ผู้บริโภคกู้เงินซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 คาดว่าจะยังคงเติบโตได้อีก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงบน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทําให้ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนเช่าระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง และมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ซื้อบ้าน คาดว่าจะช่วยหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในระยะข้างหน้า ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลจากราคาน้ํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นหลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทําให้ธนาคารกลางอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของผู้บริโภคสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หากกลับมารุนแรงอีกครั้ง ก็อาจทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ควรเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป