วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

หายใจไม่ลึก! หนักแน่นตรวจพบภาวะปอดอักเสบเกิดจากร่วมกับแอนทรักซ์ในยาบุหรี่

19 ก.พ. 2024
192

หายใจไม่ลึก! หนักแน่นตรวจพบภาวะปอดอักเสบเกิดจากร่วมกับแอนทรักซ์ในยาบุหรี่

หายใจไม่ลึก! หนักแน่นตรวจพบภาวะปอดอักเสบเกิดจากร่วมกับแอนทรักซ์ในยาบุหรี่

ปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจจากการสูบบุหรี่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง การวิจัยล่าสุดพบว่า สารแอนทรักซ์ในควันบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคปอดอักเสบในผู้สูบบุหรี่

แอนทรักซ์เป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นเมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ พบได้ในควันบุหรี่ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ แอนทรักซ์มีฤทธิ์กัดกร่อนและระคายเคืองอย่างรุนแรง สามารถทําลายเนื้อเยื่อปอดและระบบทางเดินหายใจได้

การศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการพบว่า แอนทรักซ์จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในปอด ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง นําไปสู่การเสื่อมสภาพของปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในที่สุด การศึกษาในมนุษย์ยืนยันว่า ผู้ที่สัมผัสแอนทรักซ์จากบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคปอดอักเสบสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 6 เท่า

ดังนั้น การลดการสัมผัสแอนทรักซ์จากบุหรี่จึงเป็นวิธีป้องกันโรคปอดอักเสบที่ดีที่สุด นอกจากการเลิกบุหรี่แล้ว การหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันบุหรี่หรือใช้เครื่องฟอกอากาศก็ช่วยลดการสัมผัสได้ ผู้ที่มีอาการหายใจลําบาก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคปอดอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ฝุ่น หมอกควัน เชื้อโรค เป็นต้น การรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

ดังนั้น การหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอนทรักซ์ รวมถึงการตรวจสุขภาพปอดสม่ําเสมอ จะช่วยป้องกันและรักษาโรคปอดอักเสบจากบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้หายใจโล่งขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในที่สุด