วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

ส.ส.ปราจีนบุรีเปิดใจถูกขับพ้นก้าวไกล ตอบแล้วจะไปพรรคไหน?

02 พ.ย. 2023
41

ส.ส.ปราจีนบุรีเปิดใจถูกขับพ้นก้าวไกล ตอบแล้วจะไปพรรคไหน?

ส.ส. ปราจีนบุรีเปิดใจถูกขับพ้นก้าวไกล ตอบแล้วจะไปพรคไหน?

เมื่อเร็วๆ นี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีจากพรรคก้าวไกล ถูกขับออกจากพรรคอย่างไม่ทันตั้งตัว ทําให้เกิดกระแสตอบรับและคําถามมากมายในหมู่สมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล

ส.ส.ผู้นี้คือ นายสราวุธ เบญจกุล อดีตแกนนําพรรคก้าวไกลประจําจังหวัดปราจีนบุรี ถูกคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเอกฉันท์ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากกระทําการฝ่าฝืนข้อบังคับและจริยธรรมของพรรคอย่างร้ายแรง

นายสราวุธได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความรู้สึกเสียใจต่อการถูกขับออกจากพรรค และกล่าวว่าตนเองพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปแม้จะอยู่นอกโครงสร้างของพรรคก้าวไกล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจํานวนมาก

การถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลของ นายสราวุธ สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและคะแนนเสียงของพรรคในอนาคต ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองมองว่า พรรคก้าวไกลควรตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความสามัคคีและเปิดกว้างทางความคิดภายในพรรค

ขณะเดียวกัน นายสราวุธก็ต้องตัดสินใจเลือกทางต่อไปหลังจากถูกขับออกจากพรรคก้าวไกล ทางเลือกหนึ่งคือ ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียง เพื่อรักษาสถานภาพ ส.ส. ไว้ อีกทางเลือกคือ ลาออกจาก ส.ส. แล้วทํางานการเมืองในรูปแบบอื่นที่ไม่ขึ้นตรงต่อพรรคการเมือง ซึ่งอาจให้อิสระในการทํางานมากขึ้น แต่ต้องเสียสถานภาพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไป

ไม่ว่านายสราวุธจะเลือกทางใด สิ่งสําคัญคือการตั้งใจทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่ยึดติดกับอํานาจหรือตําแหน่ง หากมุ่งมั่นทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และโปร่งใสแล้ว ประชาชนย่อมเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ท้ายที่สุดแล้ว งานการเมืองควรให้ความสําคัญกับการทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัว