วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

สาวไทยลักลอบขน เต่าดาวอินเดีย 17 ตัว

03 พ.ย. 2023
39

สาวไทยลักลอบขน เต่าดาวอินเดีย 17 ตัว

สาวไทยลักลอบขน เต่าดาวอินเดีย 17 ตัว

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่าสาวไทยคนหนึ่งถูกจับในข้อหาลักลอบขนเต่าดาวอินเดียจํานวนมากออกนอกประเทศ

สาวไทยวัย 30 ปีผู้นี้ ได้ซื้อเต่าดาวอินเดียจํานวน 17 ตัวจากพ่อค้าคนกลาง โดยมีแผนจะลักลอบนําเต่าเหล่านี้ไปขายต่อในต่างประเทศ เนื่องจากเต่าดาวอินเดียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สาวไทยผู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบก่อนที่จะลักลอบขนเต่าออกนอกประเทศได้

เต่าดาวอินเดียเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย ปากีสถาน �ศรีลังกา และบังกลาเทศ เต่าชนิดนี้มีลักษณะเปลือกหลังสีดํามีจุดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งทําให้มีชื่อเรียกว่า “เต่าดาว” เต่าดาวอินเดียเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข II ของ CITES ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าที่ต้องควบคุมการค้าอย่างเข้มงวด

การลักลอบค้าเต่าดาวอินเดียเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้จํานวนประชากรเต่าชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความต้องการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศสูง การจับสาวไทยคนนี้จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ปัญหาการลักลอบค้าเต่าดาวอินเดียยังคงมีอยู่และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

แม้ว่าสาวไทยผู้นี้จะมีเจตนาที่จะหารายได้จากการขายเต่า แต่การกระทําของเธอก็ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระยะยาว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์หายากอย่างเต่าดาวอินเดียจะได้รับการคุ้มครองและอนุรักษ์ไว้ต่อไป