วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

ระวังมิจฉาชีพโฆษณา “งานง่าย ได้เงินดีในเกาหลี”

03 พ.ย. 2023
48

ระวังมิจฉาชีพโฆษณา “งานง่าย ได้เงินดีในเกาหลี”

ในปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อมากมายที่หลอกลวงให้คนไทยเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยโฆษณาว่างานง่ายและได้รับค่าจ้างดี แต่ความเป็นจริงแล้วงานเหล่านั้นมักเป็นงานหนัก ค่าจ้างต่ํา และมีการเอารัดเอาเปรียบ

การโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้มักจะโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือเว็บไซต์ต่างๆ โดยมักจะใช้ภาพสวยงามของประเทศเกาหลี ภาพคนทํางานสบายๆ พร้อมทั้งระบุว่างานง่ายไม่ต้องใช้ทักษะ ได้เงินเดือนสูงมากกว่าในไทยหลายเท่า เพื่อดึงดูดให้คนหลงเชื่อและติดต่อไป

หลังจากติดต่อไป บริษัทเหล่านี้มักจะเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ ก่อนจะจัดหางานให้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าจัดหางาน ค่าฝึกอบรมภาษา เป็นต้น ซึ่งมีจํานวนหลายหมื่นบาท จากนั้นก็จะจัดส่งคนไทยเหล่านั้นไปทํางานที่เกาหลี แต่งานที่ได้รับมักเป็นงานที่หนักและมีค่าจ้างต่ํากว่าที่โฆษณาไว้มาก

ตัวอย่างงานที่ถูกหลอกให้ไปทํา เช่น งานก่อสร้าง งานโรงงาน งานทําความสะอาด งานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นงานหนักและมีค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เหมือนที่โฆษณาไว้ ทําให้คนไทยเหล่านั้นตกอยู่ในภาวะยากลําบากและอาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้

ดังนั้น คนไทยควรระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจตอบรับการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สอบถามจากคนรู้จักที่ทํางานอยู่ที่เกาหลีจริงๆ รวมทั้งตรวจสอบประวัติบริษัทจัดหางานให้มั่นใจว่าเป็นบริษัทจริง ไม่ใช่มิจฉาชีพหลอกลวง จึงจะปลอดภัยจากการถูกหลอกไปทํางานที่เกาหลี

สรุปแล้ว ประชาชนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ จึงจะป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกหลอกลวงไปทํางานในต่างแดนได้