วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันคุณจากโรคมะเร็งตัวร้าย

19 ธ.ค. 2023
203

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันคุณจากโรคมะเร็งตัวร้าย

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันคุณจากโรคมะเร็งตัวร้าย

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในสตรี โดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

จึงควรตระหนักถึงอันตรายและป้องกันตัวเองจากมะเร็งชนิดนี้ด้วยการ

– ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

– ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 1-2 ปี หลังอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเสี่ยง

– รับประทานผักและผลไม้รวมถึงอาหารที่มีวิตามินเอ ซี และโฟเลตสูง เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

– ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ดูแลน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

– ไม่สูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน

การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ําเสมอ จะช่วยให้ตรวจพบและรักษาได้เร็ว ทําให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น ดังนั้น สตรีทุกคนควรให้ความสําคัญและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป