วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

กลับพ้นพิษ! ตัวเองทำสารผิดให้โบยบินอย่างไม่ได้ตั้งใจ

01 มี.ค. 2024
174

กลับพ้นพิษ! ตัวเองทำสารผิดให้โบยบินอย่างไม่ได้ตั้งใจ

กลับพ้นพิษ! ตัวเองทําสารผิดให้โบยบินอย่างไม่ได้ตั้งใจ

เราได้ยินข่าวที่น่าสะเทือนใจกันบ่อย ๆ ว่ามีคนเสียชีวิตจากยาเสพติดที่ตนเองไม่ทราบว่ากําลังจะเสพอะไร แต่กลับกลายเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง จนร่างกายไม่สามารถรับไหว สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิด หากเราไม่ระมัดระวังในการเสพสารเสพติด

เหตุผลหลักที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือ การผสมสารที่เราไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง ยาเสพติดหลายชนิด โดยเฉพาะยาบ้า มักมีการผสมสารอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มฤทธิ์ ลดต้นทุน หรือปกปิดสีและกลิ่น สารเหล่านี้อาจเป็นพิษร้ายแรงหรือทําปฏิกิริยากับสารออกฤทธิ์หลัก สร้างผลข้างเคียงรุนแรงถึงแก่ชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น สารเสพติดหลายชนิดมีความเข้มข้นไม่เท่ากันในแต่ละครั้งที่ผลิต ทําให้ผู้เสพยากที่จะประเมินปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับร่างกาย การได้รับสารเสพติดที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป อาจทําให้เกิดอาการโดสสูงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้น การป้องกันตัวเองจากการเสพติดสารที่ไม่รู้ว่ามีอะไรผสมอยู่ ควรทําดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซื้อขายในท้องตลาดมืด ควรใช้เฉพาะที่ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้

2. อย่าใช้สารเสพติดคนเดียว ควรมีเพื่อนที่สามารถดูแลช่วยเหลือได้หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์

3. เริ่มจากปริมาณน้อย สังเกตอาการข้างเคียงก่อนเพิ่มปริมาณ อย่าใช้มากเกินขนาดที่ร่างกายรับไหว

4. ศึกษาอาการโดสสูงหรือโดสต่ําของสารที่ใช้ เพื่อรู้ว่าควรทําอย่างไรหากเกิดอาการเหล่านั้น

5. มีนาฬิกาจับเวลา อย่าใช้สารซ้ําในช่วงเวลาที่สารยังออกฤทธิ์อยู่ เพราะอาจทําให้โดสสะสมสูงเกินไป

โดยสรุปแล้ว การใช้สารเสพติดต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะเราไม่อาจรู้แน่ชัดได้ว่ามีสารอะไรผสมอยู่บ้าง ดังนั้นจึงควรเริ่มจากปริมาณน้อย สังเกตอาการข้างเคียงอย่างละเอียด มีเพื่อนช่วยสอดส่อง และเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นภัยจากสารพิษไปได้อย่างปลอดภัย